هفت سین ، یادگاری هزاران ساله

و شگون آن ، در گوشه نگاه ارزشمند شما

در نوروز 1394
منزل پروفسور حسابی
   
صفحه اصلی نقشه تارنما
 زمان بازدید موزه 

نظر به استقبال مدارس ، دانشگاه ها ، علاقمندان و دوستداران بازدید از موزه پروفسور حسابی در طول سال تحصیلی ، به ویژه فصل تابستان و تعطیلات ، ضرورتا شایسته است ، بازدید از موزه با هماهنگی انجام شود. از این رو ، استدعا دارد ، جهت تشریف فرمایی با دفتر موزه و شماره های 22202006 و یا 22231676 ، تماس حاصل فرمایید .

 » سرود "پروفسور حسابی" 

 

 » زندگی نامه پروفسور حسابی

هشدار 


 

تعدادی افراد، با اندیشه ای مخرب و ضد علم و فرهنگ، متاسفانه به واسطه آماده کردن زمینه های تخریب یک شخصیت متعهد، به سربلندی های کشورمان، تصاویری از دیگران را که نمونه هایی از آن در زیر آمده است به پروفسور حسابی نسبت نموده اند که بدین وسیله استدعا می شود به جز مراجعه به سایت بنیاد پروفسور حسابی از سایر موارد ساخته شده استفاده نفرمایند.

گالری عکس ...
عکس های بدلی ...
  تــــــــــــــــازه ها 
فیلم هـــــــای منتخب مصاحبه بـــــــا پروفسور حسابی »
خبرنامه مراسم روز جهانی علم برای صلح و توسعه »
استاد دکتر حسابی در اولین اجلاس استفاده صلح‏ جویانه از فضا »
بخشی از عضويت ‏های استاد »
بیانات ارزشمند برخی از شاگردان، دوستان و همکاران بزرگوار و قدرشناس استاد »
دیدگاهی بر تئوری پروفسور حسابی »
نشست ستاندارد پیشکسوتان »
فیلم آخرین مصاحبه پروفسور حسابی »
فیلم زندگی نامه پروفسور حسابی »
خرید زمین در کره مریخ »
مدارک تحصیلی پروفسور حسابی »

چند نمونه از تز های تقدیمی اساتید بزرگ به پروفسور حسابی

»
تئوری استاد »
 مرد نخستین ها 

- تدوین قانون ملی شدن نفت و اولین رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

- بنیـان گــذاری رآکتــور اتمی و پـایه گــذاری سـازمان انــــرژی اتمـی کشــور

- ایجاد انجمن زبان فارسـی و بنیان گــذاری فرهنگستـان زبــــان ایـــران

- اولین نقشه برداری مدرن فنی در ایـــران (بندر لنـــگه - بوشـهر)

- پایه گذاری اولین کارگاه ســــاخت قطعات اتومبیل در کشور

- ساخــت و راه انــدازی اولین آنتــن فرستنده کشـــــور
- ایجــــــاد اولین ایستگاه هواشناســــــی در ایران
.....................................................
ادامه...

 گذری بر چند کتاب و نامی از استاد 
       

  Web site designed by Tafsirgaran co. Copyright © 1969-2015 Professor Hessaby Foundation All rights reserved